לוגו פארמה שאול
איקון משלוחים  משלוח חינם בקניה מעל 190 ₪ איקון טלפון  שירות לקוחות ותמיכה - 02-9914393 אייקון התחברות   התחבר | משתמש חדש  |  אורח/ת
איקון סל קניות   0 מוצרים לקופה

ביטול והחזרת מוצרים

• כללי

• מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים לביטול רכישות של מוצרים אשר נרכשו באמצעות השירות המקוון   של החברה וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.

• פעולה באמצעות הערוץ כפופה לתנאים המפורטים בתקנון.

 

• ביטול עסקה

• משתמש שרכש מוצר (להלן: "הרוכש") באמצעות הערוץ מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

• רוכש יהיה רשאי להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים, ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ונוהלי משרד הבריאות. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן. 

• בהתאם לחוק הגנת הצרכן, זכות הביטול תעמוד לרוכש למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר. 

• על אף האמור בסעיף לעיל, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה. 

למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים אשר חוק הגנת הצרכן ונוהלי משרד הבריאות אוסרים על החזרתם:

)א) טובין פסידים, תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם וקאנביס רפואי

(ב) תוספי תזונה 

(ג) טובין שיוצרו בהתאמה אישית ובמיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה 

(ד) תרכובות מזון לתינוקות ומוצרי מזון 

• רוכש המבקש לבטל את העסקה, נדרש להודיע לחברה על ביטול העסקה של רכישת המוצר ולשם כך ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות, שם המוצר וכן אמצעי התקשרות עימו (להלן: "הודעת הביטול"), וכן להחזיר את המוצר לחברה, כמפורט מטה תחת ״אופן החזרת המוצר ע״י הרוכש״.

• ביטול ההזמנה יבוצע בכל אחת מהדרכים המפורטות, לבחירת הרוכש:  

א) פניה למוקד שירות לקוחות בטלפון 02-9914393

ב) פניה במייל info@pharmashaul.co.il

ג) בדואר רשום לכתובת החברה שפת אמת 4 בית שמש 

ד) בפקס שמספרו: 02-5002290

ה) באמצעות דף צור קשר באתר 

ו) באמצעות ערוץ הואצאפ הייעודי, בטלפון מספר 054-727-8155

 

• בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד החברה באספקת המוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף. לחילופין נתן אפשרות ללקוח לקבל מוצר חלופי במשלוח עד הבית ללא עלות נוספת.

• במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה של המוצר לחברה לפי סעיף זה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקה מהרוכש אם המוצר הוחזר בהתאם לסעיף 7 ו-8, כשהוא לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם.

 

• אופן החזרת המוצר על ידי הרוכש

• במקרה של החזרת המוצר, יש לפנות תחילה למוקד שירות הלקוחות, לצורך תיאום ההחזרה:

א) בטל' 02-9914393 או בדוא"ל info@pharmashaul.co.il 

ב) במקרה של ביטול העסקה לפי סעיף 8 לעיל יש להחזיר את המוצר בהעברה אישית או ע"י שליח או דואר לכתובת: שפת אמת 4 בית שמש. עלות החזרת המוצר תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות את עלות החזרת המוצר מהרוכש מקום בו יתברר כי העסקה לא בוטלה באחד המקרים המנויים בסעיף 7 לעיל. 

 

• אופן החזרת התמורה על ידי החברה

• החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:

א) בהחזרת המוצר יש לציין על גבי האריזה את מספר החשבונית המקורית (מספר החשבונית מופיע בראש החשבונית). 

ב) המוצר הגיע לידי החברה כשהוא שלם, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורי.

ג) לאחר בדיקת התאמת המוצר להזמנה.

• לאחר קבלת המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל (תחת הכותרת ״אופן החזרת התמורה על ידי החברה״), תועבר דרישת זיכוי לחברת האשראי והרוכש יזוכה תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, וכנגד הצגת חשבונית או פרטי האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

החזרת התמורה תיעשה באופן שנעשה בו התשלום. רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי - אם חויב כרטיסו של הצרכן תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי וככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי תושב התמורה בהעברה בנקאית.

• מייל אישור החזרה יישלח אל הרוכש עם קבלת הזיכוי.

• התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין. 

 

ביטול והחזרת מוצרים

• כללי

• מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים לביטול רכישות של מוצרים אשר נרכשו באמצעות השירות המקוון   של החברה וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.

• פעולה באמצעות הערוץ כפופה לתנאים המפורטים בתקנון.

 

• ביטול עסקה

• משתמש שרכש מוצר (להלן: "הרוכש") באמצעות הערוץ מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

• רוכש יהיה רשאי להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים, ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ונוהלי משרד הבריאות. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן. 

• בהתאם לחוק הגנת הצרכן, זכות הביטול תעמוד לרוכש למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר. 

• על אף האמור בסעיף לעיל, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה. 

למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים אשר חוק הגנת הצרכן ונוהלי משרד הבריאות אוסרים על החזרתם:

)א) טובין פסידים, תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם וקאנביס רפואי

(ב) תוספי תזונה 

(ג) טובין שיוצרו בהתאמה אישית ובמיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה 

(ד) תרכובות מזון לתינוקות ומוצרי מזון 

• רוכש המבקש לבטל את העסקה, נדרש להודיע לחברה על ביטול העסקה של רכישת המוצר ולשם כך ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות, שם המוצר וכן אמצעי התקשרות עימו (להלן: "הודעת הביטול"), וכן להחזיר את המוצר לחברה, כמפורט מטה תחת ״אופן החזרת המוצר ע״י הרוכש״.

• ביטול ההזמנה יבוצע בכל אחת מהדרכים המפורטות, לבחירת הרוכש:  

א) פניה למוקד שירות לקוחות בטלפון 02-9914393

ב) פניה במייל info@pharmashaul.co.il

ג) בדואר רשום לכתובת החברה שפת אמת 4 בית שמש 

ד) בפקס שמספרו: 02-5002290

ה) באמצעות דף צור קשר באתר 

ו) באמצעות ערוץ הואצאפ הייעודי, בטלפון מספר 054-727-8155

 

• בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד החברה באספקת המוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף. לחילופין נתן אפשרות ללקוח לקבל מוצר חלופי במשלוח עד הבית ללא עלות נוספת.

• במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה של המוצר לחברה לפי סעיף זה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקה מהרוכש אם המוצר הוחזר בהתאם לסעיף 7 ו-8, כשהוא לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם.

 

• אופן החזרת המוצר על ידי הרוכש

• במקרה של החזרת המוצר, יש לפנות תחילה למוקד שירות הלקוחות, לצורך תיאום ההחזרה:

א) בטל' 02-9914393 או בדוא"ל info@pharmashaul.co.il 

ב) במקרה של ביטול העסקה לפי סעיף 8 לעיל יש להחזיר את המוצר בהעברה אישית או ע"י שליח או דואר לכתובת: שפת אמת 4 בית שמש. עלות החזרת המוצר תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות את עלות החזרת המוצר מהרוכש מקום בו יתברר כי העסקה לא בוטלה באחד המקרים המנויים בסעיף 7 לעיל. 

 

• אופן החזרת התמורה על ידי החברה

• החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:

א) בהחזרת המוצר יש לציין על גבי האריזה את מספר החשבונית המקורית (מספר החשבונית מופיע בראש החשבונית). 

ב) המוצר הגיע לידי החברה כשהוא שלם, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורי.

ג) לאחר בדיקת התאמת המוצר להזמנה.

• לאחר קבלת המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל (תחת הכותרת ״אופן החזרת התמורה על ידי החברה״), תועבר דרישת זיכוי לחברת האשראי והרוכש יזוכה תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, וכנגד הצגת חשבונית או פרטי האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

החזרת התמורה תיעשה באופן שנעשה בו התשלום. רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי - אם חויב כרטיסו של הצרכן תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי וככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי תושב התמורה בהעברה בנקאית.

• מייל אישור החזרה יישלח אל הרוכש עם קבלת הזיכוי.

• התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין.